Etter en artikkel i Romerikes Blads sommermagasin, reiste vi en tur til Romeriksåsen for å se på de gamle gruvene som fremdeles er åpne og relativt lette å finne.