I år ble det en drømmepåske med kalde netter og fine dagtemperaturer. Det ga nydelige skiforhold og mange turer. Det gikk en del reinsdyr i vårt nærområde gjennom hele påsken, det er det alltid en bonus å få se. I år ble det også en fin dagstur til Ulvik og besøk hos Thomas og Inger som var på hytte ved Strandevannet. Julie og Lars Martin var på hytta første del av påsken, før de reiste videre til Røros. Det er nok snø i lang tid fremover...