Det ble flere turer på hytta utover høsten, og mot slutten av september var det nydelige farger i fjellet.
Den første snøen kom natt til 16. oktober. Det ble mildere ut over dagen, så det lille laget som kom forsvant. Foringssesongen for fuglene er i gang, og granmeisen er en tillitsfull fugl som spiser fra hånden.