Det ble en todelt ferie der mesteparten av tiden var på hytta. I begge ble det turer innom Ulvik.
Bildet over er fra en tur til Aurland og opp mot Prest. Utsiktspunktet og varden vi gikk til ligger like under selve toppen Prest