Denne siden har ligget nede en stund, men her starter det en oppdatering med bilder av noe av det vi har opplevd siden julen 2020.