Fiskestart sesongen 2016

.Som vanlig ble det sesongstart på svenskekysten, med forhåpninger om det store utbyttet, men denne gangen ble det bare en godt under minstemålet.
Likevel godt å komme i gang, i det som etter hvert ble en strålende fin dag med sol fra skyfri himmel, men en del vind.