Riktignok den andre fisken som ble fanget i år, men denne var over minstemålet på 45 cm. Den veide akkurat 1,0 kg. I ettertid er det klart at denne slanke fisken burde vært sluppet ut igjen...Cry
9. april ble i år sesongstart for Lars og kollega Jan, og som tidligere ble det litt syd for Strömstad.

For første gang på lenge var det varslet fint vær, og jammen slo det til. Litt tåkete og ganske kjølig på formiddagen, men når solen fikk tak ble det skikkelig godt og varmt. Vi hadde hørt om godt fiske dagene i forveien, men den historien hadde vi hørt før så vi var vel ikke superoptimister.
Vi startet fisket på den vanlige plassen, men la merke til at det var et par karer på den andre siden av sundet som ofte fikk på fisk. Likevel ble årets første fisk fanget her, men den var under minstemålet og ble sluppet fri.

Lars fikk ganske tidlig på fisk, men den var under minstemålet på 45 cm så den ble sluppet fri igjen.
Etter en god lunsj som Helge i kantina på jobben hadde laget i stand for oss, fortsatte vi å fiske på motsatt side.
Det tok ikke mange kastene før Lars fikk "stram line". Det resulterte i en slank sjøørret på akkurat 1,0 kg.
Likevel en flott start på årets fiskesesong. Et par luftige hopp ganske nær land gjorde landingen av fisken ganske spennende...

Her er fra lunsjbordet vi hadde denne gangen.

Fiskseplassen er en det av et flott våtmarksområde med et rikt fugleliv. Flotte svaner i flukt